Energetický štítek

Energetický štítek

PENB je hodnotící dokument, který komplexně posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu. Průkaz objekt hodnotí z hlediska spotřeby všech energií, a to energie na: vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalována) a umělé osvětlení. Dle vyhodnocení těchto skutečností zatřídí objekt na stupnici od A do G energetické náročnosti.

Kdy se průkaz předkládá:

Povinnost zpracovat průkaz a předložit ho při žádosti o stavební povolení ukládá zákon 406/2000 Sb. už od roku 2009. Povinnost platí při výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

  • zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2013), při pronájmu budovy (od 1.1.2013) a při pronájmu ucelené části budovy - např. bytu (od 1.1.2016)

  • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části

  • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

  • zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo ucelené části budovy.

Jde to i jinak?

Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán PENB, resp. jeho ověřená kopie, může jej vlastník jednotky podle cit. zákona nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v rámci plnění svých povinností předkládat a předávat kupujícímu místo PENB toto VYÚČTOVÁNÍ; v takovém případě pak pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky. Od 1.1.2015 pouze pro bytové jednotky.