Jakou hodnotu má můj dům, byt?

jakou hodnotu má moje nemovitost

Stanovím ji podle srovnatelných nemovitostí, s přihlédnutím ke všem specifikům, zejména na základě:

1) skutečně realizovaných cen z naší databáze (za kolik se opravdu prodaly)

2) aktuálních poptávek kupujících

3) kritického posouzení nabídkových cen konkurenčních nemovitostí na trhu

Pro majitele jsou informace podle 1) a 2) v podstatě nedostupné, sousedé a podobní kupodivu většinou nemluví o svých obchodech pravdu.  Posouzení interpretace cen podle 3) vyžaduje značnou zkušenost. Navíc,  jako majitelé máme k nemovitosti osobní vztah, tedy chybí nám potřebný odstup. I lékař jde, když se jedná o něco vážného, se svým problémem raději ke kolegovi, natož laik.

Pro stanovení ceny vycházím ze znalostí lokálního trhu a ze znalostí dlouhodobých tržních cen nemovitostí. K tomu využíváme v Remaxu cenové mapy a zkušenosti více než 1000 našich kolegů. Výslednou cenu nemovitosti Vám doporučím s ohledem na Vaše požadavky, jako je cena a rychlost prodeje. Ke splnění stanovených cílů se snažím dále získat nejen praktické zkušenosti z realizovaných obchodů, ale i ze školení a seminářů, díky kterým mohu pomoci více, než jen stanovit nějakou cenu.